Výškové inspekce prováděné pomocí bezpilotních systémů a jejich příslušného vybavení patří na poli moderní technologie k jednomu z posledních trendů. Rychlost, vysoká efektivita práce a nižší náklady na provoz v porovnání s dosud používanou leteckou technikou patří mezi nejvýznamnější výhody výškové inspekce.
Výšková inspekce může probíhat přímo za účasti našeho zákazníka, který na základě získaných aktuálních informací vyhodnotí situaci a stav snímaného objektu přímo na místě, nebo zprostředkovaně. Tedy tak, že od nás zákazník obdrží soubor fotografií či video záznam zachycující daný objekt a jeho jednotlivé části.

 

 

 

 

 

Kde všude lze výškovou inspekci využít?

  • Vizuální kontrola stavu budov a špatně přístupných míst
  • Inspekce větrných elektráren a jejich částí
  • Kontinuální dokumentace a inspekce lesních porostů, polí a vodních toků
  • Inspekce statiky obytných budov a průmyslových staveb
  • Kontrola stožárů, vysílačů a rozvodů elektrického napětí
  • Dokumentace archeologických nalezišť
  • Inspekce komínů